IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Retningslinjer for miljøinspektion i cementklinkerindustrien

2007 - 2009

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Cementproduktionsprocessen er en kompleks industriel aktivitet, der potentielt kan påvirke miljøet med store konsekvenser. Forskellige erfaringer og knowhow har vist, at overvågning af emissioner fra skorstenene alene ikke er en effektiv kontrolstrategi; det er vigtigt at gennemføre en integreret kontrolindsats, der også tager hensyn til produktionsprocessen og de anvendte teknologier, da en stabil og kontrolleret proces er den første garanti for overholdelse af kravene.

Dette projekt havde til formål at fastlægge og beskrive den nuværende knowhow med hensyn til miljøkontrol på cementfabrikker; det havde til formål at give en konceptuel tilgang og et operationelt værktøj til inspektører, der skal udføre miljøkontrol på denne type anlæg.

Den første del af rapporten fokuserer på beskrivelsen af de potentielle miljøtrusler, som cementklinkerproduktionen forårsager, med henblik på at klarlægge de mest relevante spørgsmål, der skal kontrolleres af myndigheden.

Den anden del af rapporten er en beskrivelse af en retningslinje for inspektion i cementfabrikker; den er afledt af de overvejelser, der er gjort i første del af rapporten; den følger de grundlæggende principper i henstillingen om minimumskriterier for miljøinspektioner og forsøger at definere et minimumssæt af kriterier for planlægning og udførelse af miljøinspektioner for at hjælpe nye inspektionsmyndigheder med at forbedre deres specifikke færdigheder og generelt med at tage disse kontroller i en højere ensartet grad i EU's medlemsstater, herunder tiltrædelseslandene.

Især to spørgsmål har vist sig at være de mest relevante miljøpåvirkninger i cementindustrien: luftemissioner og anvendelse af affald.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Færdiggjort – Period: 2007 - 2009 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter