IMPEL Logo

INSPECTAN: Miljøinspektionsretningslinjer for garveriindustrien

2004 - 2005

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Denne rapport stammer fra resultaterne af et spørgeskema, der blev drøftet på møder i perioden oktober 2004 og juni 2005. Diskussionen var koncentreret om økonomi, produktionsprocesser, love og bestemmelser samt inspektionsprocedurer. Rapporten er tænkt som et redskab for de offentlige organer, der er involveret i kontrol- og overvågningsaktiviteter i garveriindustrien. Med henblik herpå samler den erfaringerne fra flere europæiske sammenhænge i læder- og garveriindustrien.

Number: 2004/14 – Status: Færdiggjort – Period: 2004 - 2005 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter