IMPEL Logo

Fælles netværk for vilde svampe (JoNeF)

2023

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

I de senere år har der været en voksende bevidsthed om nødvendigheden af at integrere svampe (makrosvampe) i europæiske miljøpolitikker på lige fod med dyr og planter for at beskytte dem i deres naturlige levesteder. 

På trods af dette fokuserer den europæiske miljølovgivning i øjeblikket på at beskytte planter og dyr og udelukker svampe, som er vigtige komponenter i terrestriske levesteder. Desuden kan makrosvampe bruges som indikatorer til at beskrive miljøforholdene i skove og andre terrestriske levesteder.

For at udfylde dette hul bør svampe indarbejdes i lovgivning og beslutningsprocesser og i bevarings- og miljøinitiativer for at skabe en omfattende bevaringsstrategi.I denne sammenhæng er det første skridt at indsamle eksisterende data om makrosvampe i EU og at etablere fælles optællings-/overvågningsprotokoller og -standarder, såvel som dem, der findes for planter og dyr. 

Vi mener, at det er fundamentalt, at miljøorganer koordinerer disse aktiviteter uden kun at overlade det til foreninger, private enheder og universiteter. 

Det overordnede mål med projektarbejdet er at støtte: 

  • Udvidelse af omfanget af den eksisterende europæiske miljølovgivning med svampe i forhold til overvågning af levesteder og biodiversitet og beskyttelse/genopretning af skove 
  • Integration af svampearter i bilaget til habitatdirektivet 
  • Udvikling af en EU-databaseplatform til overvågning af makrosvampe 

De forventede resultater af projektets første fase (i perioden juli 2023 - december 2024) er etablerede fælles EU-standarder og -protokoller for optælling og overvågning af makrosvampe. 

JoNeF spørgeskemaundersøgelse

Vi beder dig venligst udfylde nedenstående online spørgeskema i forbindelse med IMPEL-projektet JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

JoNeF spørgeskema/ Del 1

JoNeF Questionnaire/ Part 2

Formålet med JoNeF Questionnaire-based Survey er at indsamle, sammenligne og analysere information og data om europæisk bevarelse af makrosvampe og dataindsamling.

JoNeF-projektmedlemmer og mykologieksperter, der ikke er aktive medlemmer, kan besvare spørgeskemaet.

Fristen for spørgeskemaet er den 26. november 2023.


Number: – Status: Løbende – Period: 2023 – Topic: Beskyttelse af naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter