IMPEL Logo

Sammenkobling af direktivet om industrielle emissioner (IED) og REACH-forordningen, fase I og II

2013 - 2014

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Fase I

I direktivet om industrielle emissioner (IED) er der mange henvisninger til farlige stoffer og de risici, der er forbundet med dem. Derfor er det værd at undersøge:

  • om kravene/forpligtelserne i henhold til REACH-forordningen kan være nyttige i forbindelse med tilladelses- og inspektionsarbejde;
  • hvilke ændringer i REACH-formater for registrering og ansøgninger om godkendelse der ville være mulige for at blive endnu mere kompatible og give merværdi for IED-tilladelse og -inspektion,
    hvilke konsekvenser (herunder positive virkninger) REACH-kravene har for tilladelses- og inspektionsaktiviteter, og
  • hvordan man kan forbedre synergierne og komplementariteten mellem disse to retsakter.

Dette projekt udforskede følgende spørgsmål: Hvordan griber forpligtelser i henhold til REACH-forordningen ind i IED's lovbestemte opgaver vedrørende tilladelser og inspektion?

Fase II

Vurderingen af forbindelserne mellem REACH-forordningen og IED i projektets første fase viste, at downstream-brugere/operatører kan drage fordel af de oplysninger, der genereres under REACH og IED, med henblik på overholdelse af lovgivningen på tværs af lovgivningen i mange forskellige situationer. Der er behov for at øge bevidstheden og give alle aktører, der spiller en rolle i spørgsmål, der går på tværs af lovgivningen, vejledning og værktøjer til at håndtere og udnytte synergierne. Det blev derfor anbefalet at afholde en workshop om dette emne.

I 2014 skal IMPEL-projektet om “Linking the Directive on Industrial Emissions (IED) and the REACH Regulation” (II) fokusere på at øge bevidstheden om REACH-forordningens indbyrdes forbindelser med IED på myndighedsniveau og derigennem indirekte på operatørniveau.

Resultatet af projektet er en rapport, der omfatter:

  • en oversigt over de instrumenter og værktøjer vedrørende kemiske stoffer, der findes til håndtering af emnet i godkendelsesprocedurer;
  • en definition af et sæt data om kemiske stoffer, der er nødvendige for tilladelsesansøgninger;
  • en anbefaling af en procedure for, hvordan forpligtelsen til at anvende mindre farlige stoffer skal håndteres;
  • identificeret vejledningsmateriale og bedste praksis;
  • anbefalinger.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Færdiggjort – Period: 2013 - 2014 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter