IMPEL Logo

Kortlægning af de europæiske agenturer, der er involveret i gennemførelsen af miljølovgivningen

2017 - 2019

Færdiggjort

IMPEL-netværket er vokset betydeligt siden 2008, hvor det blev en uafhængig sammenslutning, der er registreret i henhold til belgisk lov. I 2008 var der 38 medlemsmyndigheder i 2008 mod 51 i 2016.

Der er dog stadig betydelige huller i IMPEL’s medlemskab samt i den aktive deltagelse i projektaktiviteter. Dette er særligt tydeligt i lyset af IMPEL’s nylige omstrukturering for at inkludere naturbeskyttelse og land & vandaktiviteter i sit arbejdsprogram. Derudover er der dog også et klart behov for at arbejde på subnationalt niveau med regionale og lokale myndigheder, som forvalter og udfører gennemførelses- og håndhævelsesaktiviteter. Dette blev gentaget af Europa-Kommissionen på et nyligt møde med IMPEL's bestyrelse i Bruxelles den 27. maj 2016, men også med Regionsudvalget, som var vært for generalforsamlingen i Bruxelles i 2014. Hidtil har IMPEL’s medlemskab fra subnationale myndigheder været ret begrænset, og det skal ændres, hvis vi skal forbedre gennemførelsen mere bredt i Europa.

En grundig kortlægning vil hjælpe os med at undersøge hullerne i vores medlemskab og hjælpe os med at planlægge, hvor og hvem vi skal tale med for at tilskynde til større deltagelse i projekter og i sidste ende medlemskab af vores netværk.

Der er også en vis usikkerhed omkring myndighedernes roller i mange europæiske medlemsstater. Denne kortlægning vil forsøge at fremhæve myndighedernes kompetencer i bred forstand og om muligt angive kontaktpunkter, som vores ekspertgrupper kan bruge til at tilskynde til større deltagelse.

Number: 2017/26 – Status: Færdiggjort – Period: 2017 - 2019 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter