IMPEL Logo

Kortlægning af den lovgivningsmæssige værktøjskasse

2016

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den lovgivningsmæssige værktøjskasse er ikke almindeligt kendt eller fuldt ud forstået i sin helhed på grund af hurtige ændringer i den lovgivningsmæssige praksis og teknologiske fremskridt. Dette projekt har til formål at identificere den praksis, der primært anvendes i Europa, men også rundt om i verden (gennem spørgeskemaer og litteratursøgning), så den kan blive kortlagt i forhold til spektret for overholdelse af reglerne. Dette vil øge forståelsen hos alle tilsynsmyndigheder og gøre det muligt for dem at anvende disse nye værktøjer og praksisser på en hensigtsmæssig måde og i fællesskab for at fremme overholdelsen.

Alle tilsynsmyndigheder sigter mod at opnå 100 % overholdelse af deres regulerede anlæg, men ingen af dem har nået dette mål.

Traditionel praksis som f.eks. inspektion er rygraden i vores værktøjskasse, men isoleret set har det ikke været muligt at nå vores mål. Hvilke yderligere værktøjer kan vi bruge ud over inspektion for at opnå utopi? Forslaget går ud på at indsamle eksempler på metoder og kortlægge deres anvendelse i forhold til overensstemmelsesspektret for at identificere, hvor de anses for at være mest effektive. Dette vil omfatte konventionelle redskaber som f.eks. inspektion, administrative bøder og skam osv., men vil også forsøge at kortlægge så mange af de nye teknikker som f.eks. frivillige forpligtelser, velstandsaftaler (som anvendes i Nordirlands miljøagentur osv.), navn og berømmelse osv.

Dette projekt vil bygge videre på projekterne om valg af hensigtsmæssige interventioner ved at identificere så fuldstændigt et billede som muligt af, hvilke muligheder der er.

Gennem at forstå, hvilke muligheder der er til rådighed, vil regulatorer kunne identificere det bedste udvalg af
værktøjer til den pågældende opgave. Det er virkelig tværgående, da det gælder for al lovgivning.

 

Number: 2016/18 – Status: Færdiggjort – Period: 2016 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter