IMPEL Logo

Minimumskriterier for inspektioner: Planlægning og rapportering

1998 - 1999

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Baggrund

IMPEL afsluttede serien af vejledninger om minimumskriterier for inspektioner, som dannede grundlaget for RMCEI-forordningen, og udgav en referencebog om miljøinspektion. Vejledningen omfatter følgende dokumenter:

  • Generelle principper (nov. 1997)
  • Inspektionshyppighed (december 1998)
  • Selvkontrol af operatøren (dec. 1998)
  • Planlægning og rapportering af inspektioner (juni 1999)

Projektbeskrivelse

Inspektionsmyndighederne bør udarbejde planer for inspektionsprogrammer. Disse bør inddrage den pågældende myndigheds relevante mål og tage hensyn til flere nøgleelementer som f.eks. de industrier, der skal inspiceres, de disponible ressourcer, den tid, der er til rådighed til inspektioner, hyppigheden af rutinemæssige inspektioner, reaktive inspektioner og prioritering.

Inspektionsmyndighederne bør også udarbejde rapporter om inspektionsprogrammerne til en eller flere målgrupper, såsom offentligheden eller lovgiveren (med henblik på feedback til lovgivningen). Der er fastsat flere mål for sådanne rapporter, som vil variere alt efter målgruppen. Der foreslås centrale elementer i rapporterne, såsom antallet af gennemførte inspektioner, graden af overholdelse og graden af succes med hensyn til at opfylde planens krav.

En god praksis ville være at gøre planer og rapporter tilgængelige for offentligheden. Der fremsættes forslag om tilgængelighed og formidling af planer og rapporter.

Number: 1999/03 – Status: Færdiggjort – Period: 1998 - 1999 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter