IMPEL Logo

Det nationale peer review-initiativ (NPRI)

2019

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Projektet har til formål at skabe grundlaget for udviklingen af selvstændige peer review-aktiviteter i nationale netværk af miljømyndigheder og -agenturer. Det kan bruges som et instrument til at forbedre egne præstationer gennem dialog, samarbejde, konfrontation og deling af god praksis blandt de ligestillede, der tilhører det samme netværk.

NPRI er blevet anerkendt som et effektivt instrument, der kan bidrage til udviklingen af EU's ECA-initiativ gennem hovedsagelig på grund af dets potentiale i gennemførelsen af god og bedste praksis og homogenisering,

Projektets fase I havde til formål at udvikle de rammer, inden for hvilke denne type initiativer skulle afholdes: Peer review-processen blev undersøgt som et generelt og fleksibelt system, baseret på erfaringerne fra vigtige internationale organisationer, der allerede anvender den. Takket være det arbejde, som NPRI-projektgruppen har udført, har de nationale netværk adgang til alle oplysninger og ordninger, så de kan begynde at gennemføre peer reviews på eget initiativ og med egne midler. IMPEL er villig til at støtte udviklingen af denne praksis, som kan skræddersyes til at passe til netværks egne karakteristika og behov.

I projektets fase II blev vigtige emner undersøgt yderligere for at forbedre gennemførelsen af initiativet. Betydningen af en struktur på nationalt plan, der bør være ansvarlig for udviklingen af peer review-aktiviteterne, blev understreget, og dette emne blev derfor undersøgt. Udformningen af vurderingsrammen for peer review-aktiviteterne blev uddybet på grundlag af initiativets identificerede anvendelsesområde. Der blev også taget hensyn til det institutionelle og sociale miljø, som et netværk arbejder i. Det blev konkluderet, at det er vigtigt at foretage en analyse af interessenterne så hurtigt som muligt, når man planlægger en peer review, for at forstå, hvem der er de samtalepartnere, som bør inddrages i gennemførelsen af peer review-resultaterne på grund af deres interesse og/eller beføjelser. Endvidere blev uddannelsen af peer review-holdet undersøgt som et grundlæggende skridt til at opnå den nødvendige kvalitetsstandard.

Fase III af NPRI-projektet har til formål at støtte lande, der er villige til at udvikle deres egen peer review-ordning eller er villige til at forbedre den ordning, de allerede anvender. Projektgruppen er også til rådighed for at støtte selve tilrettelæggelsen og gennemførelsen af peer reviews.

Relaterede filer/oplysninger

 

  • Præsentationer - Afslutningsseminar NPRI-fase 2
  • COM(2018) 10 final (Aktion 1 “Forbedre anvendelsen af ekspertise inden for sikring af miljøoverholdelse i hele EU ved hjælp af peer reviews, fælles håndhævelsesforanstaltninger, kontrolbesøg til sikring af overholdelse og brug af TAIEX-EIR Peer2Peer-værktøjet”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Løbende – Period: 2019 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter