IMPEL Logo

Netværkskonference om overholdelse af miljøkrav

2016 - 2016

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Der er to hovedtemaer, der ligger til grund for behovet for denne konference:

  1. At styrke samarbejdet i håndhævelseskæden og,
  2. at tilskynde til yderligere innovation inden for overholdelse og håndhævelse.

Ideen om en netværks-konference er afgørende, hvis vi ønsker at undersøge og se på måder at forbedre håndhævelseskæden som helhed. Med henblik herpå yderligere koordinering med søster organisationer: EU FJE (EU-dommernetværk) og ENPE (EU-anklagernetværk) og ENVI CrimeNet er nødvendig.

Målet er at fremhæve casestudier af godt samarbejde og bedste praksis mellem tilladelsesudstedere/inspektører, anklagere, dommere og politifolk. Vi vil fremvise de erfaringer, vi har gjort, og casestudier, hvor tingene kunne have været bedre, samt hvad vi alle kan gøre for at forbedre beskyttelsen af miljøet. Der bør lægges særlig vægt på forbindelserne og kommunikationen mellem de enkelte dele af kæden i konferencen.

På et generelt plan er et bedre og mere dybtgående samarbejde mellem netværkene et klart mål og en klar målsætning
for os alle. Vi vil stræbe efter at blive bedre til at kommunikere med hinanden og samarbejde på et mere
struktureret grundlag med den ekstra mulighed, at fremtidige fælles projekter kan gennemføres på et mere
regelmæssigt grundlag. Fra IMPEL’s synspunkt er det ønskede resultat mere specifikt feedback og bidrag til det arbejde, vi har udført for at forstå ‘Implementation Challenge’;. Med andre ord, hvad er de vigtigste huller i gennemførelsen og håndhævelsen af miljølovgivningen i Europa, og hvad kan vi gøre, og hvad gør vi for at udfylde disse huller? De områder, der blev fremhævet på konferencen om håndhævelse og innovation bør stimulere og tilbyde løsninger til at udfylde flere af disse huller.

Relaterede filer/information

 

 

Number: 2016/24 – Status: Færdiggjort – Period: 2016 - 2016 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter