IMPEL Logo

Praktisk anvendelse af principperne for bedre lovgivning til forbedring af miljøtilsynsmyndighedernes effektivitet og produktivitet

2009

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Dette IMPEL-projekt havde til formål at tilvejebringe praktiske løsninger og udveksle god praksis blandt miljøinspektionsmyndigheder i Europa om initiativer til at forbedre effektiviteten og virkningen af reguleringsaktiviteter som f.eks. tilladelser og inspektion. Fordelene ved projektet var at:

  • Dele bedste praksis og praktiske løsninger på fælles problemer, som tilsynsmyndighederne står over for, hvilket vil være til gavn for miljøet, erhvervslivet og offentligheden.
  • Give dokumentation for resultaterne og effektiviteten af tilgange til bedre regulering.
  • Informere europæiske og nationale lovgivere om bedste praksis tilgange til gennemførelse af love.

Der blev identificeret en række tendenser i forbindelse med tilgange til bedre lovgivning:

  • Større brug af alternativer til skræddersyede tilladelser, f.eks. generelle bindende betingelser.
  • Mere beviser for sektorbaserede tilgange, f.eks. forsøg på at nå til enighed om præstationsmål ud over reguleringsmæssige minimumsstandarder.
  • Streamlining eller integrering af tilgange for virksomheder, der udfører lignende aktiviteter på flere forskellige steder.
  • Sammenføring af forskellige typer inspektionsaktiviteter i en enkelt eller harmoniseret proces, som øger sammenhængen og reducerer omkostningerne for virksomheder og myndigheder.
  • Identificering af muligheder for, at andre inspektorater eller endog kommercielle organisationer kan påtage sig områder af inspektionsaktiviteter, hvor det er mere effektivt at gøre det.
  • Relativt få af initiativerne omfattede en vurdering af de tilsigtede fordele med hensyn til miljømæssige resultater eller omkostningsbesparelser for erhvervslivet og tilsynsmyndighederne.

 

Number: 2009/04 – Status: Færdiggjort – Period: 2009 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter