IMPEL Logo

Projekt om affaldsbrændsel (RDF)

2017

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Refuse Derived Fuel (RDF) er et affaldsbrændstof, der fremstilles ved at makulere og dehydrere fast affald. Det består hovedsagelig af brændbare komponenter fra kommunalt og industrielt affald som f.eks. papir, træ og plast. RDF transporteres i store mængder inden for EU og anvendes til at producere energi og varme.

Dette projekt vil undersøge den relevante lovgivning, undersøge, hvordan RDF produceres, hvilke materialer der anvendes til produktionen og kvalitetsaspekter af de forskellige metoder, der anvendes. Det er også vigtigt at undersøge, hvordan RDF håndteres og transporteres fra produktion til endelig nyttiggørelse. Dette gør det muligt at få en bedre forståelse af RDF-relaterede spørgsmål og udarbejde fælles retningslinjer for f.eks. hvordan RDF defineres, hvilke affaldskoder der gælder, og hvilke oplysninger og data der er vigtige for de kompetente myndigheder at kontrollere i forbindelse med den forudgående skriftlige anmeldelse.

Forventede resultater:

  • Udveksling af oplysninger og data om de deltagende medlemsstaters produktion, genvinding og overførsler af RDF
  • Bedre forståelse af RDF-relaterede spørgsmål som definitioner, lovgivning og håndhævelse
  • Udarbejdelse af retningslinjer for specifikke krav til forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke til overførsel af RDF
  • Stimulering af en ensartet anvendelse af procedurer for forudgående skriftlig anmeldelse af RDF mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

Number: 2017/08 – Status: Færdiggjort – Period: 2017 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter