IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Krav til Remas-kriterierne

2004

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Denne rapport er blevet udarbejdet for at indarbejde IMPEL’s synspunkter i Remas-projektet, og i med særlig henvisning til udviklingen af ‘Remas-kriterierne’. Remas-projektet er medfinansieret af EU's LIFE-Miljøprogram, Det Forenede Kongeriges Miljøagentur, det skotske miljøbeskyttelsesagentur, Institute of Environmental Management and Assessment og det irske miljøbeskyttelsesagentur. Formålet med projektet er at nå til enighed om værdien af uafhængigt certificerede miljøledelsessystemer (EMS) for miljømyndighederne og at identificere, hvilke frivillige overensstemmelsesforanstaltninger der er mest effektive til at beskytte miljøet og hvorfor. Remas-kriterierne er defineret som de elementer i et miljøledelsessystem, der anses for at være afgørende for at forbedre miljøpræstationer og lette reguleringen.

 

Number: 2004/13 – Status: Færdiggjort – Period: 2004 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter