IMPEL Logo

Database over risikokriterier

2015 - 2015

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Projektet blev udviklet på grund af den stærke efterspørgsel efter effektive instrumenter til at målrette inspektioner på en optimeret måde med henblik på at kontrollere, at EU-lovgivningen vedrørende menneskelige aktiviteter overholdes; ikke kun for store industrier, men også for andre menneskelige aktiviteter. Miljøkvaliteten afhænger også af mindre anlæg og af landbruget, med potentiel og faktisk indvirkning på miljøområder som luft, jord og vand.

Målet med projektet er at fremme brugen af risikoanalyseværktøjer i alle sektorer af miljøinspektioner som et instrument til at optimere inspektionsmyndighedernes ressourceudnyttelse gennem:

  • den løbende indsamling og deling af erfaringer om risikokriterier og deres anvendelse for alle inspektionsopgaver gennem oprettelse af et webbaseret værktøj, der er tilgængeligt for inspektionsmyndighederne, og som skal lette valget af konsekvenskriterier, der skal anvendes i et risikoanalyseværktøj;
  • udvidelse af brugen af risikoanalyseværktøjer til prioritering af inspektioner med henblik på at tackle andre kilder til miljøforurening end IED- og Seveso-aktiviteter gennem tilpasning af eksisterende værktøjer eller oprettelse af nye værktøjer og udbredelse af teknikkerne.

I forbindelse med projektets gennemførelse vil der blive lagt særlig vægt på at tilvejebringe indikatorer og parametre for landbrugsrisici, et specifikt risikoanalyseværktøj til inspektionsprogrammering på dette område.

Number: 2015/20 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2015 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter