IMPEL Logo

Seminarserie om "Erfaringer fra arbejdsulykker

1999

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Dataindsamling og -analyse vedrørende arbejdsulykker er nødvendig for at forebygge nye ulykker. Inspektørerne har brug for illustrationer af ulykkessituationer for at forstå, hvad der faktisk skete, og hvilke foranstaltninger der blev truffet i sådanne situationer.

Siden 1999 er der blevet afholdt en række seminarer om erfaringer med henblik på at lette formidlingen og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes inspektionsorganer. På disse møder præsenterer inspektørerne udvalgte ulykker ved at give tekniske beskrivelser og resultaterne af den gennemførte analyse (trufne foranstaltninger, organisatoriske fejl, systemer eller materiel, der svigtede osv.) De redegør også for de erfaringer, de har draget af ulykkerne, og for deres egne erfaringer under eller efter ulykken. Der er mulighed for en kort gennemgang af de gældende regler, retslige eller organisatoriske emner. Der er tid til diskussion mellem deltagerne.

Målet med disse seminarer er fortsat at udveksle erfaringer om ulykker (eksplosioner, brande, forurening osv.), både hvad angår tekniske aspekter og gældende regler, og at styrke erfaringsudvekslingen mellem medlemsstaternes inspektionsorganer samt fremme udviklingen af god praksis.

Relaterede filer/oplysninger

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Løbende – Period: 1999 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter