IMPEL Logo

Strategisk netværkssamarbejde

2020

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

En stor del af arbejdet i IMPEL Waste & TFS-klyngen fokuserer på overholdelse af reglerne for grænseoverskridende overførsel af affald. Da en stor mængde affaldstransporter er bestemt til lande uden for Europa, er det vigtigt at have gode kontakter med myndighederne i disse bestemmelseslande. De fleste IMPEL-medlemmer har minimal kontakt med disse fjerntliggende lande. Miljøskader som f.eks. dumpning af e-affald i Afrika og plastdumping i Asien er desværre ret almindelige, og vi ser et stort antal strukturelle ulovlige transporter finde sted. Markedet er dynamisk, og som følge af den seneste politiske udvikling, f.eks. importforbuddet i Kina, og de europæiske myndigheder kæmper for at følge med i, hvordan situationen er i praksis. I disse tilfælde er internationalt samarbejde afgørende.

Også IMPEL Waste & TFS-deltagerne står over for forskelle mellem den europæiske WSR og Basel-konventionen, f.eks. med hensyn til klassificering af affald og eksport- og importrestriktioner. Desuden mangler der i tilfælde af ulovlig overførsel et strukturelt godt samarbejde mellem alle myndighederne i lande på forskellige kontinenter. Kun en god tilpasning og kommunikation kan forhindre problemer og ulovlige overførsler, skabe lige vilkår, forbedre anmeldelsesprocedurerne, hjemsendelse af affald til oprindelseslandet og retsforfølgelse af affaldskriminalitet.

For at bistå medlemmerne af IMPEL, Waste & TFS Expert Team sigter mod at støtte klyngen og dens projekter med et strategisk strukturelt effektivt samarbejde med TFS-netværk uden for Europa. Et eksempel på disse netværk er det asiatiske netværk for forebyggelse af ulovlig grænseoverskridende transport af farligt affald.

Ønsket output/resultat:

  • Konferencerapporter, præsentationer, deltagerlister og kontaktpersoner.
  • Indblik i gældende lovgivning i bestemmelseslandene og godkendte anlæg i bestemmelseslandene.
  • Et bedre kendskab til hinandens muligheder og begrænsninger i forbindelse med håndhævelse og retsforfølgelse af affaldskriminalitet.
  • Bistand til IMPEL-medlemmer generelt eller i en situation, der er baseret på en sag til sag.

Relaterede filer/oplysninger

  • 1st Basel-konventionen, den europæiske forordning om overførsel af affald (WSR).
  • 2nd Hong Kong-konventionen, den europæiske forordning om genanvendelse af skibe.
  • 3rd Tredjelandsliste, europæisk WSR.
  • 4th Affaldsrammedirektivet.
  • 5th Udvidet producentansvar (f.eks. WEEE, emballage).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Løbende – Period: 2020 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter