IMPEL Logo

STRATEGIER FOR VERIFIKATION AF EGENOVERVÅGNING OG RAPPORTERING AF LUFTEMISSIONER"

2021 - 2022

Færdiggjort

Onlineworkshops om operatørers egenkontrol af luftemissioner blev afholdt den 28. september og 11. oktober 2021, organiseret af IED Implementation IMPEL-projektet. Workshopperne var fokuseret på operatørernes egenovervågning af emissioner til luften, kontinuerlig og ikke-kontinuerlig, med fokus på pålideligheden af egenovervågning og operatørernes (pligtindehaveres) rapportering af disse.

Number: – Status: Færdiggjort – Period: 2021 - 2022 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter