IMPEL Logo

Støtte til gennemførelse af den integrerede risikovurderingsmetode (IRAM)

2014 - 2014

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den 6. januar 2011 trådte direktivet om industrielle emissioner (IED) i kraft, og dets bestemmelser, der er anført i artikel 80, stk. 1, skulle være gennemført i national lovgivning inden for to år. IED fastsætter nye krav til inspektion af industrianlæg som beskrevet i direktivets artikel 23. Forpligtelserne vedrørende rutinemæssige miljøinspektioner udgør en ny udfordring for EU's medlemsstater. IMPEL har allerede udviklet en integreret risikovurderingsmetode (IRAM) inden for rammerne af IMPEL easyTools-projektet som et instrument, der skal hjælpe medlemsstaterne med at opfylde kravene i artikel 23 i direktivet om industrielle inspektioner. Udviklingen af en integreret risikovurderingsmetode (IRAM) og det tilhørende it-værktøj gjorde det klart, at et risikovurderingsværktøj ikke kun bør anvendes til IED-inspektioner, men også til inspektioner i henhold til Seveso-direktivet og RMCEI.

Der er således blevet identificeret to hovedmålsætninger:

  1.  at lette gennemførelsen af IRAM i medlemsstaterne for forskellige former for inspektioner og relaterede opgaver som beskrevet i den gældende eller igangværende EU-lovgivning;
  2.  Sikre, at reglerne for udførelse af miljøinspektioner anvendes ens i medlemsstaterne for at opnå de lige vilkår, som Rådet for EU har fremmet i 7° EAP, og som skal gennemføres med de nye europæiske forordninger.

 

Number: 2014/11 – Status: Færdiggjort – Period: 2014 - 2014 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter