IMPEL Logo

TFS anklagere Projekt for anklagere

2012 - 2015

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den manglende overholdelse af Basel-konventionen og dens europæiske gennemførelse, den europæiske forordning om overførsel af affald (1013/2006) eller WSR’ er meget alvorlig. Tallene viser, at ca. 20 % af
alle affaldsoverførsler er i strid med reglerne. EU's direktiv 2008/99 om beskyttelse af miljøet
gennem strafferet kræver, at medlemsstaterne også håndhæver WSR ved hjælp af strafferet.

Sagsforfølgning af miljøkriminalitet er en national kompetence. Som følge heraf er forskellene i fremgangsmåden og antallet af domme i de europæiske lande betydelige. Der synes at være en mangel på kommunikation mellem myndighederne både på nationalt og internationalt plan. I praksis kan kriminelle, der er involveret i affaldstransport, ulovligt drage fordel af forskellene i håndhævelsen og den manglende kommunikation mellem myndighederne.

For at forbedre samarbejdet og tilpasningen inden for retsforfølgningen af WSR er det nødvendigt med hyppig kontakt mellem alle relevante myndigheder. Retsforfølgning er en vigtig del af håndhævelses- og overholdelsescyklussen. Derfor har de europæiske anklagere brug for struktureret, personlig og hyppig kontakt, støttet af en database med relevante oplysninger, hvor de kan styrke deres netværk, udveksle erfaringer med retspraksis og god praksis og tilpasse retsforfølgningen af europæisk miljølovgivning og -regulering i Europa.

Målene med dette projekt er at styrke og videreføre netværket af anklagere i Den Europæiske Union, der er involveret i retsforfølgningen af miljøkriminalitet med særligt fokus på WSR 1013/2006 gennem:

 • Indførelsen og anvendelsen af en database på IMPEL-webstedet, der indeholder retspraksis,
  oplysninger om retsforfølgning, såsom bødeniveauet, arbejdsmetoder, retsforfølgningstilgang,
  fortolkning og praktiske erfaringer. Denne database til udveksling af ikke-operative
  oplysninger vil primært være tilgængelig for anklagere og for inspektoraternes juridiske enheder.
 • Afholdelse af en workshop for anklagere i 2015.
 • Styrkelse af forbindelserne med IMPEL, Basel-sekretariatet og Eurojust. Det europæiske netværk
  af anklagere for miljøet ENPE skal især nævnes. Der er planlagt et tæt samarbejde mellem TFS-projektet for anklagere og ENPE.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Færdiggjort – Period: 2012 - 2015 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter