IMPEL Logo

TFS Seaport projekt I-II

2003 - 2006

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Målet med disse projekter var at forbedre den europæiske håndhævelse af reglerne om overførsel af affald som fastsat i EU-forordning 259/93 og Basel-konventionen ved at forbedre samarbejdet mellem håndhævelsesmyndighederne.

Projekterne identificerede flere niveauer af forbedringer. Der blev dannet et netværk af håndhævere i de deltagende havne, som blev udvidet i anden fase. Dette netværk bruges til at udveksle oplysninger om overtrædelser af forordningen, forskelle i fortolkninger og viden om håndhævelse. Endnu vigtigere er det, at netværket blev brugt til at planlægge egentlige fælles håndhævelsesaktiviteter. Der blev udviklet og anvendt standardmetoder til håndhævelse, der blev fastlagt fælles prioriteter, og der blev gennemført fælles aktioner. Projektet har således ydet et vigtigt bidrag til både det indre markeds (affalds)integritet og de miljømæssige mål bag den europæiske lovgivning om overførsel af affald. Et andet projekt vil følge i den nærmeste fremtid, der bygger på erfaringerne fra det første projekt og på et øget antal deltagende havne.

Relaterede filer/information

Seaport I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Færdiggjort – Period: 2003 - 2006 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter