IMPEL Logo

Det store/lille TFS-projekt

2021

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Igennem flere år og flere IMPEL-projekter har initiativtagerne til projektet identificeret, at flere TFS-inspektører tilsammen har haft tusindvis af inspektioner inden for TFS. Alle disse inspektioner har resulteret i et omfattende kendskab til lovgivningen i forbindelse med fysiske inspektioner af grænseoverskridende overførsel af affald. På trods af adskillige lovændringer og revisioner af lovgivningen mangler der imidlertid stadig en forbindelse mellem lovgiverne og inspektørerne ude i marken, når det gælder nogle af detaljerne i lovgivningen. Disse "detaljer" kunne være der, hvor der er visse intentioner med lovgivningen, men på grund af den manglende forbindelse på grund af lange kommunikationslinjer og mange agenturer mellem lovgivere på EU-niveau og TFS-inspektører og det niveau, hvor sådanne "detaljer" måske ikke bliver bragt højere op i de enkelte landes prioriteter over for Kommissionen, da de blot er "detaljer".

Projektet har til formål at identificere disse meget vigtige detaljer i forbindelse med de fysiske inspektioner kvantitativt ved hjælp af IMPEL-statistikker samt via kvalitative interviews med TFS-inspektører i alle medlemsstaterne for at identificere disse detaljer.

De anvendte kvantitative data vil blive brugt sammen med de kvalitative til at identificere visse nøglepunkter, der via statistikkerne kan identificeres som et problem for en stor del af Europa, og bruge ekspertviden fra TFS-embedsmænd til at indkredse problemerne med statistikkerne i forbindelse med de fysiske inspektioner. Derefter hvordan disse problemer manifesterer sig i det konkrete arbejde i forbindelse med en eventuel fejl eller overset hensigt med lovgivningen.

 

Number: 2021/07 – Status: Løbende – Period: 2021 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter