IMPEL Logo

Overgangen til IED-tilladelser og hvordan man håndterer væsentlige ændringer på et godkendt anlæg

2012 - 2012

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den 6. januar 2011 trådte direktivet om industrielle emissioner i kraft, og de bestemmelser, der er anført i artikel 80, stk. 1, skal være gennemført i national lovgivning inden for to år. I henhold til direktivet om industrielle emissioner er det muligt, at det for mange industrisektorer vil være nødvendigt at revidere eksisterende tilladelser for at opfylde kravene i BAT-konklusionerne i det relevante BREF-dokument (artikel 3, stk. 11 og 12, i artikel 3). I henhold til de eksisterende direktiver anvender medlemsstaterne forskellige systemer til at håndtere ændringer, der finder sted på anlæg. Disse ændringer foretages i godkendelser i forskellige formater og afskygninger, herunder aftalte ændringer af godkendelser, ændringer af godkendelser, tekniske ændringer af godkendelser osv. Artikel 20 i IED omhandler driftslederes ændringer af anlæg, og artikel 63 omhandler væsentlige ændringer af eksisterende anlæg. Disse bestemmelser vil kræve en ny tilgang fra medlemsstaternes side til, hvordan de skal beslutte, om der er behov for en fuldstændig revision af en tilladelse, eller om der skal vedtages et mere uformelt system til godkendelse af ændringer.

Dette projekt organiserede en øvelse for medlemsstaterne, som fokuserede på de ændrede krav til udviklingen af tilladelser i henhold til den nye bestemmelse i IED. De vigtigste spørgsmål var:

  • “Hvordan vil IED-tilladelser adskille sig fra de typer tilladelser, der i øjeblikket udarbejdes af medlemsstaternes tilsynsmyndigheder?” (i henhold til IPPC, LCP, WID osv.), og
  • “Hvordan skal vi håndtere væsentlige ændringer af tilladte anlæg”?

Projektrapporten beskriver resultaterne af drøftelserne og indeholder en liste over anbefalinger til medlemsstaterne og IMPEL.

 

Number: 2012/10 – Status: Færdiggjort – Period: 2012 - 2012 – Topic: Industri og luft - Tags:

Subscribe to our newsletter