IMPEL Logo

Grænseoverskridende overførsler af e-affald

2010

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Praksis og håndhævelse af forslaget om omarbejdning af WEEE (2009)

IMPEL har tidligere udviklet en tjekliste til at undersøge spørgsmålet om gennemførlighed og håndhævelse (P&E)
af foreslået og eksisterende miljølovgivning. I december 2008 vedtog Kommissionen et omarbejdet forslag til WEEE-direktivet. Denne rapport beskriver en vurdering af de P&E-spørgsmål, som forslaget medfører, på grundlag af IMPEL's tjekliste.  Rapporten indeholder en sammenfatning af resultaterne af spørgeskemabesvarelserne og workshopdiskussionerne og fremhæver en lang række P&E-spørgsmål.

Sigte på ulovlig eksport af e-affald (2010)

Den lovlige og sikre bortskaffelse af elektronisk affald (e-waste) har i en årrække været et problem for mange lande med katastrofale konsekvenser for menneskers sundhed og velfærd og en betydelig forringelse af miljøet, især i udviklingslandene. En lang række internationale love og forordninger har hidtil ikke formået at regulere det globale marked, hvor skruppelløse operatører kan tjene på at bortskaffe e-affald billigt og ulovligt i udlandet i stedet for at vælge den miljømæssigt ansvarlige, men dyrere løsning med fuldstændig genanvendelse for at fjerne og neutralisere giftige materialer. Dette projekt har forsøgt at hjælpe de deltagende medlemsstater med at få en bedre forståelse af deres eget bidrag til dette problem, og hvordan de kan tackle problemet med ulovlig eksport af e-affald mere effektivt.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Færdiggjort – Period: 2010 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter