IMPEL Logo

Anvendelse af teknologi i reguleringen

2015

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Fase I: Minikonference (2015)

Alle inspektorater skal være så effektive og virkningsfulde som muligt, samtidig med at de stadig tilbyder eksisterende eller endog udvidede tjenester. De seneste IMPEL Review Initiativer har givet oplysninger om forskellige teknologiske fremskridt, som tilsynsmyndighederne i Europa foretager.

Denne minikonference har til hensigt at dele læring om ikke blot hvad der findes, men også om baggrunden for faldgruberne/omkostningerne ved udvikling og de begyndervanskeligheder, der fører til det færdige produkt.

;Det handler ikke om at dele minimumskriterier, men mere om det muliges kunst, og hvordan man kommer dertil så effektivt som muligt.

Forslag til grundstruktur:

  • Design & brug af apps i reguleringen;
  • Anvendelse af håndholdt teknologi og integration med back-office-teknologi;
  • Back-office-teknologiens grænseflade med offentligheden.

Målgrupperne for konferencen er reguleringsledere med evnen til at påvirke forandringer, fagfolk inden for udvikling af regulering og it-professionelle med en reguleringsmæssig baggrund.

Konferencen fremmer udveksling af viden (og endda teknologi) og læring for at sætte andre agenturer i stand til at øge deres kapacitet og forhåbentlig i processen undgå nogle af de faldgruber, der er forbundet med udvikling. Det er hensigten at afholde X-cutting-ekspertgruppemødet i tilknytning til minikonferencen. Dette vil have den ekstra fordel, at mange flere mennesker vil deltage i ekspertgruppemødet.

Fase II: Droner og mobilteknologi (2017)

Mange agenturer er i øjeblikket ved at indføre ny teknologi i deres agenturer for at forbedre deres kapacitet. Det blev identificeret på X-Cutting Expert Team Technology Conference i Glasgow, at mange af os går i gang med projekter på dette område, hvor vi hver især går nye veje og bruger mange ressourcer (arbejdskraft og penge).

Dette projekt har til formål at sammenligne ved hjælp af et spørgeskema, hvad der er blevet gjort indtil nu, og hvem der er i gang med udviklingen på dette område. Læringen herfra vil blive brugt til at udvikle en proces, hvor faldgruber og genveje vil blive fremhævet, så vi alle kan nå hurtigere frem til målet. Resultatet vil være en vejledning og en e-learning-pakke, som kan deles blandt medlemmerne. Ved at forstå, hvilke muligheder der er til rådighed, vil tilsynsmyndighederne kunne identificere det bedste udvalg af værktøjer til den pågældende opgave. Det er virkelig tværgående, da det gælder for al lovgivning.

Fase III: Minikonference (2019)

Miljøreguleringsmyndigheder står over for en konstant kamp for at kunne gøre mere med mindre eller mere med de samme ressourcer. For at blive eller fortsat være en effektiv og virkningsfuld reguleringsmyndighed er det nødvendigt at tage ny teknologi til sig.

I 2019 vil der være fokus på den banebrydende udvikling inden for brugen af teknologi, herunder kunstig intelligens (og maskinlæring), eDNA, sensorteknologi og brugen af jordobservationsteknikker.

Derfor skaber minikonferencen i 2019 mulighed for IMPEL-praktikere med forskellige roller for at sikre, at deres seneste teknologiske udvikling kan deles med deres kolleger.

Forventede resultater:

  • Referat af konferencen.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 – Topic: Tværgående værktøjer og tilgange - Tags:

Subscribe to our newsletter