IMPEL Logo

Affalds- og TFS-konferencer

2006

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Flere af affalds- og TFS-ekspertgruppens projekter og aktiviteter er baseret på den europæiske affaldsoverførselsforordning (EF) Nº 1013/2006 (WSR). Da der er tale om en forordning med et grænseoverskridende aspekt, er det af stor betydning at have et aktivt og praktisk europæisk netværk af inspektører og reguleringsmyndigheder, der mødes regelmæssigt for at udveksle praktiske erfaringer. Ikke kun miljøinspektører, men også told- og politifolk og retsvæsenet. De igangværende IMPEL-TFS-projekter viser fortsat behovet for at etablere og frem for alt opretholde et godt og praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne, tredjelande og relevante internationale organisationer.
I juni 2014 blev der vedtaget en række ændringer til WSR med henblik på en bedre og mere ensartet inspektionsordning for WSR i hele EU; f.eks. ved at etablere inspektionsplaner. Ændringerne styrker også håndhævelsesorganernes kompetencer og forbedrer udvekslingen af oplysninger.

Disse årlige konferencer har derfor til formål at lette:

 • Udveksling af bedste praksis og erfaringer;
 • Promotion af IMPEL-arbejdet til et bredere publikum;
 • En mere ensartet tilgang og fortolkning af WSR;
 • Større samarbejde mellem de involverede retshåndhævende myndigheder;
 • Præsentationer af resultaterne af andre relevante (internationale) projekter og initiativer;
 • Samling af idéer til det fremtidige arbejde for eksportgruppen for affald og TFS;
 • Forbedring af forbindelser og fælles aktioner med lande og regioner uden for Den Europæiske Union.

Relaterede filer/oplysninger

 

 • Europæisk forordning om overførsel af affald (EF) nr. 1013/2006.
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport af visse former for affald til nyttiggørelse til lande, der ikke er medlemmer af OECD.
 • De håndhævende aktiviteter er baseret på EF-forordning (EF) nr. 1013/2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab. Denne forordning finder direkte anvendelse i alle EU's medlemsstater. I henhold til artikel 50 skal medlemsstaterne håndhæve forordningen og kontrollere overførsler og samarbejde bilateralt eller multilateralt med hinanden for at lette forebyggelse og afsløring af ulovlige overførsler.
 • OECD-Ratsbeslutning C(2001)107/FINAL
 • Internationale konventioner: Basel-, Hong Kong- og Bamako-konventionen

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Løbende – Period: 2006 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter