IMPEL Logo

Planlægning af inspektion af affaldsoverførsler

2015 - 2016

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Den nye Art. 50 (2a) i forordning 1013/2006 om overførsel af affald (WSR) fastsætter, at EU's medlemsstater senest den 1. januar 2017 skal sikre, at der oprettes en eller flere inspektionsplaner (IP'er) for hele deres geografiske område. Disse planer henviser til inspektioner i henhold til art. 50, stk. 2, i WSR, dvs. af virksomheder, virksomheder, mæglere og forhandlere i overensstemmelse med artikel 50, stk. 34 i direktiv 2008/98/EF, og af overførsler af affald og af den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse. På IMPEL-TFS-konferencen i 2014 gav deltagerne udtryk for behovet for at udvikle et standardformat/en standardskabelon eller i det mindste en retningslinje for en inspektionsplan i overensstemmelse med kravene i WSR, hvilket også skulle gøre UP'erne mere sammenlignelige. De støttede også en udveksling af eksisterende planer, erfaringer og prioriteter.

Målene er:

  • at udvikle en retningslinje for en inspektionsplan (IP);
  • at skabe en platform for udveksling af bedste praksis og erfaringer vedrørende IP'er (ved hjælp af IMPEL-TFS Basecamp).

Som et resultat heraf bør medlemsstaterne kunne udarbejde sammenlignelige inspektionsplaner ved at bruge de samme eller tilsvarende IP-elementer, f.eks. vedrørende risikovurdering. Dette er vigtigt for at skabe ensartede spilleregler, da der i øjeblikket er store forskelle i gennemførelsen af WSR, mens ulovlig handel inden for Europa og havneluftfart udgør alvorlige udfordringer (se IMPEL-TFS Enforcement Actions III Final report).

Relaterede filer/oplysninger

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2016 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter