IMPEL Logo

Affaldspladser

2011 - 2014

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

I betragtning af de problematiske affaldsstrømme på verdensplan, navnlig af elektronisk affald, udtjente køretøjer og deres komponenter fra Europa til Afrika, var eksperterne enige om, at det er nødvendigt at målrette mere effektivt mod kilderne til ulovlige affaldsstrømme og de anlæg, hvor sådant affald indsamles, opbevares og/eller behandles inden eksport.

I henhold til artikel 34, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF om affald skal anlæg eller virksomheder, der udfører affaldsbehandling, anlæg eller virksomheder, der erhvervsmæssigt indsamler eller transporterer affald, mæglere og forhandlere samt anlæg eller virksomheder, der producerer farligt affald, underkastes passende regelmæssig inspektion af de kompetente myndigheder.

Projektet “Waste Sites”, der løb mellem 2011 og 2014, havde til formål at opnå en bedre forståelse af disse affaldsstrømme og anlæg opstrøms, at udveksle oplysninger og bedste praksis og at udarbejde vejledende dokumenter om identifikation af anlæg, inspektion og opfølgning.

I en første fase indsamlede projektgruppen oplysninger fra spørgeskemaer, der blev sendt til IMPEL-medlemslandene, og fra analysen af eksisterende vejledningsdokumenter. En ekspertworkshop fungerede som et diskussionsforum mellem eksperter fra miljømyndigheder, toldvæsen, politi, industri og forskningsinstitutioner og gav input til de planlagte vejledningsværktøjer. Disse dokumenter - en håndbog og en feltvejledning - er blevet afprøvet ved forsøgsinspektioner i medlemslandene. Resultaterne af disse test blev inddraget i færdiggørelsen af håndbogen om affaldssteder i projektets anden fase.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Færdiggjort – Period: 2011 - 2014 – Topic: Affald og TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter