IMPEL Logo

Spildevand i det naturlige miljø (WiNE)

2017

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Denne arbejdspakke har til formål at hjælpe medlemsstaterne med overgangen til den cirkulære økonomi inden for vandkredsløbet. Gennem udveksling af god praksis inden for vandforvaltning i byer, industri og fødevareproduktion med hensyn til vandanvendelse og genbrug (anvendelse af renset spildevand som en alternativ vandkilde) er det hensigten at identificere og forbedre løsninger med hensyn til effektiv vandanvendelse (under hensyntagen til både kvalitets- og kvantitetsaspekter), som kan bidrage til nulforureningsløsninger.

I de tidligere faser af dette projekt var det hensigten at få adgang til vandforbruget inden for genanvendelsesaktiviteter på industrielt niveau, og der blev udviklet en ny indikator (Water Circularity Index), der kombinerer kvalitets- og kvantitetsaspekter. Den blev anvendt på specifikke industrielle anlæg, nemlig olieraffinaderier, papirmasse- og papirfabrikker, rensningsanlæg osv., og i løbet af 2020/21 var det hensigten at finde ud af, om indekset var egnet til lokale/regionale aktiviteter.

Dette projekt har til formål at udvikle nye værktøjer og/eller forbedre det tidligere (The Water Circularity Index), der forbinder de forskellige dele af miljølovgivningen for at fremme en overgang til den cirkulære økonomi gennem en effektiv vandanvendelse, idet der tages hensyn til både kvalitets- og kvantitetsaspekter. Med henblik på dette mål er det hensigten at identificere og sammenkæde bedste praksis med hensyn til vandanvendelse inden for proces eller aktivitet
og genbrug (anvendelse af renset spildevand som en alternativ vandkilde), forvaltning af vandkvalitet, slamforvaltning, anvendelse af vandressourcer og energibalance.

Fra anvendelsen af The Water Circularity Index er derfor forestillet at finde de bedste løsninger i faciliteter, aktiviteter og slutprodukter for at fremme “genbrug/cirkulære markeder” der ikke kun vil resultere fra en bedre vand effektiv (kvantitet og kvalitet) brug, men også bidrager til nul forurening løsninger og, når det er muligt, inden for nexus vand-mad-energiøkosystemer.

Et andet relateret resultat af arbejdet vil være at forbedre den faglige uddannelse, udbrede viden og sikre overholdelse af reglerne i landdistrikterne, som det er nødvendigt for gennemførelsen af ECA's 9- punkts handlingsplan.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Løbende – Period: 2017 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter