IMPEL Logo

Konferencer om vand og jord

2017

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

IMPEL er blevet bedt af Europa-Kommissionen om at udvide og anvende sin reguleringskapacitet i ekspertgruppen for vand og jord. Effektiv forvaltning af vand- og landressourcer (både kvalitet og kvantitet) er afhængig af god fremadrettet planlægning og levering baseret på data, information og professionel vurdering. Det er vigtigt, at den økonomiske vækst i de enkelte medlemsstater understøtter en planlagt bæredygtig beskyttelse og udnyttelse af vand- og jordressourcerne. Desuden stiller ECA-initiativet, der fremmes af Europa-Kommissionen, nye udfordringer, især hvad angår punkt 5 (udarbejdelse af vejledende dokument(er) om god praksis for sikring af miljøoverholdelse i landdistrikterne (i relation til jord og vand)), som skal undersøges og diskuteres for at finde frem til forslag til at opfylde IMPEL's ambitiøse udviklingsperspektiv.

Den virksomhed, der udføres, og de erfaringer, der er opbygget på vand- og jordområdet, skal deles blandt IMPEL-medlemmerne. Den årlige vand- og landkonference er et instrument til en bred kontakt og diskussion. klik på linkene for yderligere oplysninger og rapporter:

Vand- og landkonference 2022

Vand- og landkonference 2019

Vand- og landkonference 2018

Water and Land Conference 2017

Relaterede filer/oplysninger

  • Vurdering og forvaltning af oversvømmelsesrisici Direktiv 2007/60/EF
  • Meddelelse (KOM(2007) 414 endelig) - håndtering af vandknaphed og tørke i EU
  • Soil Tematic Strategi (KOM(2006) 231)
  • EU-forslag til et jordrammedirektiv
  • Vandrammedirektiv (WFD) 2000/60/EF og datterdirektiver
  • Fælles landbrugspolitik
  • Direktiv om industrielle emissioner (IED) 2010/75/UE
  • Copernicus EU's jordprogram (forordning (EU) nr. 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Løbende – Period: 2017 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter