IMPEL Logo

Sanering af vand og jord

2021

Løbende

Projektbeskrivelse og mål

Håndtering af forurenede grunde er en proces, der har forskellig hastighed i medlemslandene. Det skyldes til dels forskelle i lovgivningen, der betyder forskellige definitioner, som for eksempel “potentielt forurenede grunde”, “forurenede grunde”, “oprensede grunde”. Af denne grund lancerede Europa-Kommissionen-JRC et initiativ med EEA-EIONET-netværket for at finde fælles definitioner og en undersøgelse i MS i 2018, der resulterede i definitionen af 6 lokalitetsstatusser.

De forventede resultater af dette projekt er:

  • Support/udveksling af teknisk erfaring, der er nødvendig for at gøre fremskridt med afhjælpningsfasen i Europa for at gøre det muligt for de medlemsstater, hvor der i øjeblikket ikke finder nogen procedure sted, at have en reference.
  • At dele viden, færdigheder og god praksis, producere teknisk vejledning, koordinere indsatsen mellem lande.
  • At involvere de vigtigste europæiske netværk, der beskæftiger sig med forurenede grunde, som COMMON FORUM, Eionet WG Contamination og NICOLE.
Aktiviteter 2023

  • Projektteamet arbejder på at udarbejde to nye dokumenter om termisk desorption og fytoremediering. Første udkast forventes at foreligge i oktober 2023.
Fslutrapport 2022

Projektteamet udgav de endelige rapporter om Multi Phase Extraction i november 2022 og om Soil Washing i januar 2023. Oversættelsen af disse rapporter er i gang (forventes i september 2023)

Multi Phase Extraction (MPE) report (EN)

Jordvask (SW) rapport (DK)

In situ Chemical Oxidation (Final reports 2021)

Projektteamet har udgivet følgende afsluttende rapporter i 2021 om In Situ Chemical Oxidation på flere EU-sprog:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) report (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Udvinding af jorddamp (endelige rapporter 2021)

Projektteamet har udgivet følgende endelige rapporter i 2021 om udvinding af jorddamp på flere EU-sprog:

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)/p>

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Relaterede filer/information

• Soil Thematic strategy.
• COM(2006)231 final.
• Stockholm-konventionen (art. 6, sidste version).
• MINAMATA Convention on Mercury.
• Intet nettoarealindtag i 2050 rapporteret for første gang i Køreplan for et ressourceeffektivt Europa, KOM(2011) 571 endelig.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Løbende – Period: 2021 – Topic: Vand og jord - Tags: water

Subscribe to our newsletter