IMPEL Logo

Vandforbrydelser

2018 - 2021

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Rådets konklusioner om bekæmpelse af miljøkriminalitet  (8. december 2016) har anerkendt IMPEL's rolle i bekæmpelsen af miljøforbrydelser, men en fælles definition af “vandforbrydelser” er en udfordrende opgave. Desuden bliver vandrelaterede forbrydelser ofte omkodet under andre lovovertrædelser – som f.eks. bedrageri, korruption, menneskehandel, dokumentfalsk, terrorisme – i mangel af en systematisk analytisk tilgang. Arten og omfanget af disse former for aktiviteter er stadig relativt ukendt. På denne baggrund har dette forslag til formål at øge kendskabet til vandkriminalitet ved at inddrage IMPEL-fællesskabet i et projekt, der har til formål at indsamle og dele oplysninger om emnet, dets forekomst, opfattelse og forvaltning hos de kompetente myndigheder.

Forventede resultater:

  • En dybere forståelse af og bevidsthed om relevansen af straffelovsovertrædelser vedrørende ferskvand og deres indvirkning på vandstress og vandsikkerhed i Europa blandt IMPEL-medlemmerne.
  • Et dokument til vurdering af trusselsvurderingen af vandkriminalitet.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Færdiggjort – Period: 2018 - 2021 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter