IMPEL Logo

Påvisning og vurdering af overudnyttelse af vand og ulovlig vandudvinding (WODA)

2015 - 2016

Færdiggjort

Projektbeskrivelse og mål

Overdreven vandindvinding forekommer ikke kun til kunstvanding, men også til industriel og civil brug og kan
i nogle tilfælde forårsage dramatiske virkninger på jordbundsdannelse.

Typiske tilfælde af ulovlig vandindvinding forekommer, når brønde drives uden tilladelse, eller når vand pumpes op fra floder eller kanaler uden tilladelse.

Jordobservation (EO), især satellitfjerneobservation, kan give veletablerede metoder til overvågning af vandindvinding. Påvisning af ulovlig vandindvinding er et yderligere skridt fremad og kan kun lade sig gøre, hvis tilladelserne er organiseret i et ordentligt GIS. I første omgang kan EO-metoderne til overvågning af vandindvinding sammenfattes som følger:

  1. Metoder til overvågning af afgrødernes evapotranspiration.
  2. Metoder til overvågning af jordsænkning.

Målet med arbejdet er at forbedre IMPEL-medlemmernes muligheder for at overvåge overudnyttelse af vand, både lovlig og ulovlig, ved hjælp af omkostningseffektive EO- og GIS-metoder. Dette kan øge IMPEL-medlemmernes effektivitet i brugen af inspektionsressourcerne i marken til at bekæmpe ulovlig vandindvinding; den øgede kapacitet til at fortolke vandforbrug til landbrug, civil og industriel brug kan være nyttig for at fremme medlemsstaterne i gennemførelsen af vandrammedirektivet og opnåelse af målene i køreplanen for et ressourceeffektivt Europa.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Færdiggjort – Period: 2015 - 2016 – Topic: Vand og jord - Tags:

Subscribe to our newsletter