IMPEL Logo

IMPEL 2013-konference

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstrakt

Konklusioner fra konferencen

Vedkendelse af gennemførelseskløften

Den nuværende gennemførelseskløft i Europa underminerer skabelsen af lige konkurrencevilkår. De vanskelige situationer i de europæiske nationaløkonomier har ført til nedskæringer i ressourcerne og overbelastet de personer, der arbejder i miljøforvaltningerne, og derfor er kvaliteten af miljøgodkendelser og miljøtilsyn blevet forringet. Dette vil (i sidste ende) føre til en utilstrækkelig/utilstrækkelig gennemførelse af Fællesskabets miljølovgivning og medføre risici for menneskers sundhed og miljøet. Der skal derfor gøres mere for at styrke gennemførelsen og sikre de nødvendige ressourcer for at opnå et bedre miljø i Europa og undgå de stigende sociale og økonomiske omkostninger ved manglende gennemførelse. Der er behov for en mere systematisk vurdering af de reelle gennemførelsesproblemer, der opleves i praksis, og praktikere bør inddrages i arbejdet med at identificere og gennemføre praktiske tilgange og løsninger på de problemer, der opstår.

Enklere og mere gennemførlig politik og lovgivning

Praktikere kan spille en central rolle i udviklingen af lovgivning for at sikre, at den er praktisk anvendelig og kan håndhæves. Der bør anvendes mere systematiske tilgange og værktøjer til at inddrage praktikere og gøre bedre brug af deres praktiske ekspertise. Der skal gøres en større indsats for at strømline og forenkle de lovgivningsmæssige krav for at mindske bureaukratiet og gøre det lettere for virksomhederne at gøre det rigtige. Der er plads til større gennemsigtighed i miljøforvaltningen for at forbedre interessenternes, civilsamfundets og borgernes deltagelse. Der er behov for at forenkle, strømline og gøre de oplysninger, der er nødvendige for at støtte en bedre overholdelse af miljølovgivningen, mere tilgængelige.

Større støtte til gennemførelsesorganisationer

En forbedring af koordineringen mellem de forskellige aktører er en klar prioritet. Vi bør søge muligheder for et tættere og mere effektivt samarbejde mellem netværk i hele Europa, mellem de enkelte lande og også mellem de relevante myndigheder i landene. Peer review har vist sig at være en meget effektiv mekanisme til at identificere og finde løsninger på gennemførelsesproblemer. Vi tilskynder til en større og mere udbredt anvendelse af peer review-metoder på både nationalt, europæisk og internationalt plan. Der er et klart behov for mere og bedre uddannelse af praktikere. Vi må identificere prioriterede områder for uddannelse af reguleringsmyndigheder, inspektører, anklagere, dommere og ombudsmænd, herunder fælles uddannelsesprogrammer, hvor det er hensigtsmæssigt. Der er fortsat behov for at udvikle og integrere metoder og værktøjer, der kan hjælpe gennemførelsesorganisationerne med at prioritere og målrette deres indsats for at opnå de bedste resultater for mennesker og miljø med deres begrænsede ressourcer. Vi tilskynder til udvikling af fora til fremme af innovativ tænkning og innovative tilgange til, hvordan hele gennemførelsescyklussen kan gøres mere effektiv og virkningsfuld, hvilket vil give større miljøfordele, forbedre konkurrenceevnen og støtte en grønnere økonomi i Europa.

Som konklusion erklærede John Seager, formand for IMPEL, at IMPEL opfordrer beslutningstagere på europæisk plan og i de enkelte lande til at overveje disse anbefalinger og træffe foranstaltninger for at opnå de større fordele, der vil følge af en bedre gennemførelse. Netværkene spiller en vigtig rolle for at fremme disse tiltag, og IMPEL opfordrer landene til at deltage aktivt i dem.

Ny strategisk retning

En af de opfølgningsaktioner, som IMPEL i øjeblikket gennemfører, er udviklingen af en ny strategisk retning for netværkets fremtid. Ved at vedtage et strategisk dokument beskriver IMPEL sit fokus, sine prioriteter og netværkets nye struktur for de kommende år, og hvordan det vil tilpasse sig til de kommende udfordringer. Dette omfatter f.eks. oprettelsen af fem nye ekspertgrupper, der skal erstatte de to eksisterende klynger.

KONFERENCEERKLÆRING

 

Tags:

Subscribe to our newsletter