IMPEL Logo

Flerårigt strategisk program 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPEL's nye flerårige strategiske program (MASP) for 2022-27 er udarbejdet under hensyntagen til en række globale spørgsmål og de deraf følgende praktiske og ressourcemæssige udfordringer for vores medlemmer. Det er muligt, at yderligere uventede udviklinger kan få indflydelse på gennemførelsen af programmet. Det er formet af Den Europæiske Unions (EU) "Green Deal" med et ambitiøst mål om "nul forurening" og Klima- og biodiversitetsnødhjælpstilfælde. Den tager hensyn til resultaterne af IMPEL 2020 Governance Assessment og forslag til reformer. Den bygger på IMPEL's positionspapir om sikring af miljøoverholdelse, der blev forelagt Europa-Kommissionen, og vil også afspejle den videre udvikling inden for arbejdsområderne i EU's handlingsplan for miljøoverholdelse, som IMPEL bidrager til sammen med andre europæiske miljønetværk af fagfolk.

Tags:

Subscribe to our newsletter