IMPEL Logo

Tjekliste til vurdering af lovgivningens anvendelighed og håndhævelse

For at tilskynde politiske beslutningstagere, lovgivere og interessenter til at være mere opmærksomme på sandsynlige problemer med praktisk gennemførlighed og håndhævelse i hele lovgivningsprocessen med henblik på at foregribe og afhjælpe problemer med praktisk gennemførlighed og håndhævelse gennem en proaktiv tilgang har IMPEL iværksat et projekt, der har til formål at udarbejde en praktisk tjekliste til vurdering af gennemførligheden og håndhævelsen af eksisterende og ny lovgivning med det formål at forbedre den generelle gennemførelse af EU's miljølovgivning i medlemsstaterne.

IMPEL udviklede sin egen tjekliste i 2006, men den blev afløst af et arbejde, der blev udført i 2010 i samarbejde med Heads of EPA’s network.

Checklisten er udformet med henblik på at sætte aktører og interessenter i lovgivnings- og gennemførelsesprocessen i stand til at vurdere EU's miljølovgivning (og den tilhørende nationale lovgivning og gennemførelsesindsats) på forskellige aspekter af gennemførlighed og håndhævelse, både forudgående og efterfølgende. Denne rapport indeholder en liste med spørgsmål, som kan bruges som en tjekliste, en hjælpemappe eller et spørgeskema, alt efter brugerens behov og interesser.

Ekstra-bilag(e)

Tags:

Subscribe to our newsletter