IMPEL Logo

Metode til at gøre de rigtige ting i forbindelse med udstedelse af tilladelser - Sammenligning

Doing the right things for environmental permitting er et igangværende projekt (2016-2018), der ser nærmere på forholdet mellem tilladelser og tilsyn, identificerer interessante casestudier og bedste praksis i Europa og identificerer og beskriver de trin, der kan anvendes i tilladelsesprocedurer.

Forslaget til dette treårige projekt er at: 1) at indsamle og sammenligne de procedurer, der anvendes i Europa på nuværende tidspunkt, og afklare behovene, 2) på grundlag af disse oplysninger vil et projektteam udvikle en vejledning, der er fleksibel nok til at imødekomme myndighederne i Europa, når de udsteder tilladelser til IED, 3) at afholde uddannelsesmøder om IED-tilladelser og identificere hullerne i værktøjer og metoder til udstedelse af tilladelser, så nye IMPEL-projekter kan iværksættes.

Det endelige resultat af arbejdet er en trinvis vejledning for udstedelse af tilladelser, veluddannede embedsmænd med ansvar for udstedelse af tilladelser
og en identifikation af nye IMPEL-initiativer til projekter om udstedelse af tilladelser.

Tags:

Lead country and contact

Nederlandene

Subscribe to our newsletter