IMPEL Logo

Håndbog om inspektion og håndhævelse af e-affald

Denne håndbog har til formål at give praktisk vejledning og baggrundsinformation til regulerings- og håndhævelsesembedsmænd, der beskæftiger sig med grænseoverskridende overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (UEEE) og elektrisk og elektronisk affald (e-affald). Selv om både eksport- og importlandenes foranstaltninger er vigtige for en effektiv håndhævelse af Baselkonventionen, herunder i forbindelse med e-affald, fokuserer håndbogen primært på importlandene. Dette skyldes, at projektet har til formål at støtte kapacitetsopbygning i de pågældende lande, som hovedsagelig er importlande. Da søhavne er langt de vigtigste indgangssteder for forsendelser af UEEE og e-affald til det afrikanske kontinent, fokuserer denne håndbog på kapacitetsopbygning og forbedret samarbejde mellem håndhævelses- og reguleringsmyndigheder, hvis daglige arbejde er relateret til afrikanske søhavne.

Håndbogen blev udarbejdet i 2012 af medlemmer af IMPEL-projektgruppen, der er ansvarlig for gennemførelsen af komponent IV i E-waste Africa-projektet. Udarbejdelsen er sket i tæt samarbejde med Basel-konventionens sekretariat og BCCC-Nigeria.

Tags:

Subscribe to our newsletter