IMPEL Logo

Finansielle hensættelser til miljøforpligtelser - praktisk vejledning

Denne praktiske vejledning er tænkt som et referencedokument for tilsynsmyndigheder. Den foreskriver ikke, hvad en tilsynsmyndighed skal gøre. Den har i stedet til formål at give oplysninger, der kan hjælpe tilsynsmyndighederne med at træffe bedre beslutninger om finansielle hensættelser til miljøforpligtelser og -forpligtelser. På denne måde skal den bidrage til en bedre beskyttelse af miljøet og de offentlige midler, fremme overholdelsen af princippet om, at forureneren betaler, og tilskynde operatørerne til at investere i forureningsforebyggelse.
Guiden identificerer spørgsmål, der skal tages i betragtning i beslutningsprocessen ved vurdering af finansiel hensættelse, og hjælper tilsynsmyndighederne og andre brugere med at finde vellykkede løsninger. Den fremhæver også betydningen af løbende vedligeholdelse og overvågning af den finansielle bestemmelse for at sikre, at den finansielle bestemmelse leveres, når det er nødvendigt, og giver eksempler på anvendelse og vejledning på internationalt plan.

De tre hoveddele af vejledningen indeholder:

  1. oplysninger om beregning af størrelsen af den finansielle hensættelse, herunder links til tilgængelige værktøjer og skabeloner;
  2. en detaljeret opdeling af de vigtigste fordele og ulemper ved hver enkelt finansiel bestemmelse sammen med anbefalede kontroller for finansiel bestemmelse generelt og for hver enkelt finansiel bestemmelse; og
  3. eksempler på anvendelse og vejledning.

Tags:

Lead country and contact

Det Forenede Kongerige (Skotland)

Subscribe to our newsletter