IMPEL Logo

Vejledning om inspektion af deponeringsanlæg (revideret version 2016)

En inspektion på en losseplads skal dække forskellige emner. På grundlag af IMPEL’s projekt om lossepladser besluttede inspektionsholdet at vælge visse emner at fokusere på i denne vejledning, nemlig:
(1) Kriterier og procedurer for modtagelse af affald.
(2) Gaskontrol.
(3) Beskyttelse af jord og vand (grundvand).
(4) Vandkontrol og håndtering af udvaskning af affald.

Denne vejledning indeholder for hvert af de ovennævnte emner en kort beskrivelse, herunder kravene i deponeringsdirektivet vedrørende denne aktivitet.

;For det andet henvises der til (kendte) eksisterende vejledninger og værktøjer i EU's medlemsstater.

Tags:

Lead country and contact

Nederlandene

Subscribe to our newsletter