IMPEL Logo

Overholdelse af retningslinjerne: Hjælp til virksomhedens forvaltningssystem (CMS)

Traditionelt tilsyn har flere mangler. Selv om visse regulerede virksomheder har brug for en afskrækkende tilgang, er de fleste regulerede virksomheder villige til at overholde de offentlige regler. Nogle af dem, især de større regulerede organisationer, er lydhøre over for nye former for regulering. For disse virksomheder er en traditionel kommando- og kontroltilgang ikke særlig effektiv, fordi den ikke anerkender virksomhedens egne evner og kan underminere den iboende motivation.

For kompetente og motiverede virksomheder er det derfor mere effektivt at vurdere den måde, de organiserer overholdelsen på, end blot at måle overholdelsen. Vi kalder den del af en virksomheds ledelsessystem, der har til formål at sikre overholdelse, for virksomhedens compliance management system.
Denne vejledning gælder for vurderingen af et compliance management system. Den kan bruges til at vurdere enhver reguleret virksomheds styringssystem for overholdelse.

Denne vejledning indeholder en kort beskrivelse af de grundlæggende principper, fordele og et flowdiagram til brug ved anvendelse af CMS-tilsyn. Bilagene indeholder yderligere forklaringer til brug som f.eks. en ordliste, et CMS-tilsynsværktøj, kompetencer for CMS-tilsynsførende og praktiske tips til agenturer og inspektører.

 

Tags:

Lead country and contact

Nederlandene

Nederlandene

Subscribe to our newsletter