IMPEL Logo

Vejledning i gennemførelsen af IED i forbindelse med planlægning og gennemførelse af inspektioner

Denne vejledning blev udarbejdet under IMPEL-projektet fra 2012: Hovedformålet med dette projekt var at organisere en udveksling af oplysninger om bedste praksis for gennemførelse af artikel 23 i direktivet om industrielle emissioner under hensyntagen til den vejledning om inspektionsplanlægning og risikovurdering, som IMPEL allerede har udarbejdet, og de krav, der er beskrevet i artikel 23 i direktivet om industrielle emissioner.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter