IMPEL Logo

Vejledning om at få den cirkulære økonomi til at fungere

Et afgørende element i overgangen til den cirkulære økonomi er innovationer på produktions- og genanvendelsesanlæg, der sigter mod ressourceeffektivitet, forebyggelse af affald og anvendelse af produktionsrester eller materialer, der genvindes fra affald, som sekundære råmaterialer. En vigtig forudsætning for at få disse cirkulære innovationer til at fungere er at skabe bedre sammenhæng mellem politik, lovgivning og regulering på stedet. Denne vejledning er udarbejdet for at støtte reguleringsmyndigheder, politiske beslutningstagere og lovgivere samt virksomheder i at muliggøre og gennemføre sådanne innovationer og tage nogle af de fælles udfordringer op.

Rapporten indeholder referatet af MIW&IMPEL-konferencen, hvor “Guidance for regulatorer on enabling innovations for the circular economy (prevention and recycling of waste)” er blevet lanceret.

Tags:

Lead country and contact

Italien

Subscribe to our newsletter