IMPEL Logo

IMPEL Review Initiative Tool (IRI)

IRI står for IMPEL Review Initiative og er en frivillig peer review, hvor miljømyndighederne i IMPEL-medlemslandene hjælper hinanden med at forbedre gennemførelsen af EU's miljølovgivning. Ved at have et IRI får værten gratis rådgivning til yderligere forbedring af sit arbejde, og der udveksles bedste praksis i hele det europæiske samfund.

Hvis du er interesseret i at være vært for en IRI, vil denne informationspakke give dig nogle vigtige oplysninger.

Erfaringer med værktøjet

Diskussion på linkedin:

Ekstra-bilag(er)

Tags:

Lead country and contact

Nederlandene

Subscribe to our newsletter