IMPEL Logo

Inspektionsvejledning for intensive svinefabrikker

Denne vejledning er resultatet af samarbejdet mellem de lande, der er repræsenteret i IMPEL-projektet “Improving permitting and inspection of IPPC pig farming installations”;. Formålet med projektet er at udvikle praktiske værktøjer til IPPC-svinebrugsinspektører. Bogens opbygning er baseret på aktiviteter på en svinefarm. Dette passer til den daglige praksis på en svinebedrift og en regelmæssig inspektion på en svinebedrift.

De fem vigtigste udvalgte miljøspørgsmål er:

  1. Gødningsopbevaring
  2. Gødningsspredning på jorden
  3. Staldsystemer for dyr
  4. Luftreduktionsteknikker og
  5. Odour assessment.

Europæisk lovgivning finder anvendelse på store svinebedrifter. Vigtigst er direktivet om industrielle emissioner (tidligere IPPC-direktivet), som indeholder regler for IPPC-anlæg. Minimumsantallet af svin i IED er 2000 produktionsgrise eller 750 søer. IED indeholder krav om miljøinspektioner. IED kræver også, at IPPC-anlæg anvender de bedste tilgængelige teknikker (BAT), som findes i Bref-dokumentet "Intensiv opdræt af fjerkræ og svin". For de fleste svinebrugsaktiviteter kan der defineres en BAT, som er angivet i denne vejledning. Dette hjælper inspektørerne med at finde vej i det komplicerede og omfattende Bref-dokument.

Inspektionsforberedelse omfatter indsamling af oplysninger og undersøgelse af de tilgængelige tegninger, kort og tekniske oplysninger. Inspektørerne studerer også tilknyttet lovgivning og retningslinjer (hvis de er til rådighed). Besøget består af to dele. Den ene del består af en gennemgang af dokumenter, anmeldelser og optegnelser på anlæggets kontor, den anden del finder sted under kontrollen af anlægget. Checklister og hovedspørgsmål til inspektion fra denne vejledning kan anvendes til alle inspektionstrin.

Tags:

Lead country and contact

Nederlandene

Subscribe to our newsletter