IMPEL Logo

Naturbeskyttelse i forbindelse med godkendelse og inspektion af industrianlæg

Denne rapport/redskab fokuserer især på afklaring af screeningskriterier, vurdering af væsentlige virkninger, vurdering af kumulative virkninger og om muligt mekanismer til kontrol af overholdelse af tilladelsesbetingelser vedrørende afbødningsforanstaltninger, der er fastsat i henhold til artikel. 6(3). I forbindelse med håndteringen af Natura 2000 i forbindelse med tilladelser og inspektion af industrianlæg blev der i projektet identificeret en række eksempler på god praksis, som beskrevet i rapporten.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter