IMPEL Logo

Naboskabsdialog - værktøjskasse

Dette dokument henvender sig til myndigheder og virksomheder, der ønsker at anvende eller fremme en direkte dialog
tilgang til at løse miljøkonflikter mellem beboere og industrianlæg. En række medlemsstater har været involveret i en række projekter om etablering af naboskabsdialoger, som har indsamlet og evalueret eksempler på, hvordan miljøkonflikter mellem virksomheder og deres nabolag kunne løses gennem dialog.

Andre sprog

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter