IMPEL Logo

Database over risikokriterier (IRAM)

Den 6. januar 2011 trådte direktivet om industrielle emissioner (IED) i kraft, og dets bestemmelser, der er anført i artikel 80, stk. 1, skulle gennemføres i national lovgivning inden for to år. IED fastsætter nye krav til inspektion af industrianlæg som beskrevet i direktivets artikel 23. Forpligtelserne vedrørende rutinemæssige miljøinspektioner udgør en ny udfordring for EU's medlemsstater. IMPEL har allerede udviklet en integreret risikovurderingsmetode (IRAM) inden for rammerne af IMPEL easyTools-projektet som et instrument, der skal hjælpe medlemsstaterne med at opfylde kravene i artikel 23 i direktivet om industrielle inspektioner. Udviklingen af en integreret risikovurderingsmetode (IRAM) og det tilhørende it-værktøj gjorde det klart, at et risikovurderingsværktøj ikke kun bør anvendes til IED-inspektioner, men også til inspektioner i henhold til Seveso-direktivet og RMCEI.

Database over risikokriterier

Som en del af projektet blev der udviklet en adgangsdatabase med en samling af risikokriterier, der anvendes af miljømyndigheder i hele EU.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter