IMPEL Logo

Vejledning om opstilling af inspektionsmål og overvågning af resultater

I flere år har IMPEL arbejdet med emnet inspektionsplanlægning i projektet Doing the right thing (DTRT). DTRT introducerede miljøinspektionscyklussen. Vigtige skridt i denne cyklus er fastsættelse af prioriteter og definition af inspektionsmål og tilhørende præstationsindikatorer. Da myndighederne begyndte at gennemføre DTRT, blev det klart, at de havde brug for yderligere støtte, især med hensyn til disse to trin. Derfor besluttede IMPEL at udvikle nogle yderligere værktøjer på disse områder.
Vejledningen i denne rapport fokuserer på fastsættelse af inspektionsmål og resultatovervågning. I et andet projekt blev der udviklet et værktøj til fastsættelse af prioriteter (EasyTools-projektet). Sammen med DTRT giver de myndighederne et omfattende sæt retningslinjer for planlægning af inspektioner.

Denne vejledning er primært skrevet for at hjælpe inspektionsmyndighederne med at opstille og overvåge mål for inspektion af regulerede anlæg, men den kan også bruges mere bredt. For eksempel kan inspektionsmyndigheder, der også har beføjelser til at træffe håndhævelsesforanstaltninger mod ulovlig dumpning af affald, bruge metoden i denne vejledning til at opstille og overvåge mål for at behandle disse steder på en systematisk måde.

Tags:

Lead country and contact

Nederlandene

Subscribe to our newsletter