IMPEL Logo

Trin-for-trin-vejledning til planlægning af miljøtilsyn

I henhold til henstillingen om minimumskriterier for miljøinspektioner (RMCEI) bør alle inspektionsaktiviteter planlægges på forhånd. Praktikere har givet udtryk for, at der er behov for vejledning for at lette gennemførelsen af minimumskriterierne for planlægning i RMCEI. Denne vejledning blev udarbejdet med henblik herpå.

Tags:

Subscribe to our newsletter