IMPEL Logo

Trin-for-trin-vejledning til inspektion af affaldsoverførsler

I henhold til henstillingen om minimumskriterier for miljøinspektioner (RMCEI) bør alle inspektionsaktiviteter planlægges på forhånd. I EU's forordning om overførsel af affald (WSR) hedder det, at medlemsstaterne skal fastsætte regler om håndhævelse og foretage inspektioner. Forordningen giver kun nogle anvisninger om, hvordan, hvor og hvornår de skal finde sted. Denne vejledning blev udarbejdet for at besvare disse spørgsmål mere detaljeret.

Tags:

Lead country and contact

Nederlandene

Subscribe to our newsletter