IMPEL Logo

Tools

 • Overholdelse af retningslinjerne: Hjælp til virksomhedens forvaltningssystem (CMS)

  Traditionelt tilsyn har flere mangler. Selv om visse regulerede virksomheder har brug for en afskrækkende tilgang, er de fleste regulerede virksomheder villige til at overholde de offentlige regler. Nogle af dem, især de større regulerede organisationer, er lydhøre over for nye former for regulering. For disse virksomheder er en traditionel kommando- og kontroltilgang ikke særlig effektiv, fordi den ikke anerkender virksomhedens egne evner og kan underminere den indre motivation.

  [Read more]
 • iDepend-modelleringsværktøj

  iDEPEND er et værktøj til afhængighedsmodellering, der kan hjælpe myndighederne med at identificere interventionsstrategier og tilgange med henblik på at forbedre operatørernes adfærd med hensyn til overholdelse af miljøkravene. Samtidig analyserer værktøjet den mulige succes af den valgte tilgang.

  [Read more]
 • Tjekliste til vurdering af lovgivningens anvendelighed og håndhævelse

  For at tilskynde politiske beslutningstagere, lovgivere og interessenter til at være mere opmærksomme på sandsynlige problemer med praktisk gennemførlighed og håndhævelse i hele lovgivningsprocessen med henblik på at foregribe og afhjælpe problemer med praktisk gennemførlighed og håndhævelse gennem en proaktiv tilgang har IMPEL iværksat et projekt, der har til formål at udarbejde en praktisk tjekliste til vurdering af praktisk gennemførligheden og håndhævelsen af eksisterende og ny lovgivning med henblik på at forbedre den generelle gennemførelse af EU's miljølovgivning i medlemsstaterne.

  [Read more]
 • Naboskabsdialog - værktøjskasse

  Dette dokument henvender sig til myndigheder og virksomheder, der ønsker at anvende eller fremme en direkte dialog tilgang til løsning af miljøkonflikter mellem beboere og industrianlæg. En række medlemsstater har været involveret i en række projekter om etablering af naboskabsdialoger, som har indsamlet og evalueret eksempler på, hvordan miljøkonflikter mellem virksomheder og deres nabolag kan løses gennem dialog.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter